BATAS AKHIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI SEMESTER GENAP TA. 2017 / 2018

                                                             

PENGUMUMAN

BATAS AKHIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI SEMESTER GENAP TA. 2017 / 2018 ADALAH:

TANGGAL   6 JULI 2018 (UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2011)
TANGGAL 13 JULI 2018 (UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2012 KEATAS)
TERIMA KASIH