Sosiologi Universitas Brawijaya

"Education for Enlightening and Be The Best"

BATAS AKHIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

10 - 01 - 2015 Sosiologi UB Headline, Pengumuman

                                                               PENGUMUMAN

BATAS AKHIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI SEMESTER GENAP TA. 2017 / 2018 ADALAH:

  1. TANGGAL   6 JULI 2018 (UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2011)
  2. TANGGAL 13 JULI 2018 (UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2012 KEATAS)

TERIMA KASIH